Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Đồ án môn học : Điều khiển logic

Báo cáo số 1
File name: baocaoso1hoanthanh.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/mnmqunznylz

Điều khiển công nghệ khoan
File name: Dieu khien cong nghe khoan.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/ongtmtqymwl
DK Logic
File name: Do an DKlogic.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/w40mdido22f
Máy soi rãnh tự động
File name: TAN-MAY SOI RANH TU DONG.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/utdynzfdmqd

Thiết kế cần trục rải liệu
File name: Thiet ke can truc rai lieu.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/jmznnmoh04t

Thiết kế hệ thống điều khiển máy soi rãnh tự động
File name: Thiet ke he thong dieu khien cho may soi ranh tu dong.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/kh0i3twkemo

Thiết kế hệ thống điều khiển công nghệ khoan thuận ngược với 3 vận tốc
File name: Thiet ke he thong dieu khien cong nghe thuan nguoc voi 3 van toc.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/znnzinll3nv

Thiết kế mạch điều khiển thang máy 3 tầng
File name: Thiet ke mach dieu khien thang may 3 tang.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/nztogzkzgim

Thiết kế máy bào giường
File name: Thiet ke may bao giuong.rar
Download link: http://www.mediafire.com/file/ni41tmw1mzl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét